İhracat Klübü Dış Ticaret Portal

GÜMRÜK ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI KİTABIMIZ ÇIKTI

Reklam
GÜMRÜK ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI KİTABIMIZ ÇIKTI

Kitap ön incelemede de görüleceği üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın her yıl yapmış olduğu Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir yardımcılığı sınavının esas konularını kapsayacak şekilde Gümrük Yönetmeliğinde ki güncel değişiklikleri kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

satın almak için : https://www.gumrukkitap.com/gumruk-kitaplari/gumruk-sinavlari-hazirlik-kitaplari/gumruk-cozumlu-soru-bankasi-KTG13.html

Hazırlayan: Gümrük Müşaviri – Ahmet Hakkı DÖNMEZ

2200 Adet Çözümlü Soru Bankası

FİHRİST
1.    TANIMLAR ………………………………………………………………3-18
2.    GÜMRÜK KANUNU VE YÖNETMELİK ……………………..19-35
3.    GTİP /YORUM KURALLARI ………………….………………….36-60
4.    HESAPLAMA /KDV-ÖTV………………………………………….61-81
5.    TİCARET POL.STANDARDİZASYON………………………….82-105
6.    KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ……………………………………106-130
7.    GK CEZALAR/KABAHTLER /TAHSİLAT/UZLAŞMA……131-163
8.    MENŞE MEVZUATI………………………………………………..164-175
9.    DAHİLDE İŞLEM MEVZUATI…………………………………..176-200
10.  İHRACAT REJİMİ …………………………………………………..201-212
11.  HARİÇTE İŞLEME ………………………………………………….213-220
12.  SERBEST BÖLGELER……………………………………………..221-229
13.  GEÇİCİ İTHALAT……………………………………………………230-241
14.  ANTREPO/GÜMRÜKSÜZ………………………………………242-252
15.  EKONOMİK ETKİLİ ……………………………………………….253-257
16.  TRANSİT REJİMİ TIR……………………………………………..258-265
17.  SINIR TİCARETİ ……………………………………………………266-268
18.  15481 BKK…………………………………………………………..269-283
19.  TASFİYE YÖN……………………………………………………….284-290
20.  KAMBİYO/ÖDEME/TESLİM…………….……………………291-298
21.  YETKİLENİRİLMİŞ GÜMRÜ MÜŞ…………………………..299-302
22.  SAİR MEVZUAT……………………………………………………303-311
23.  YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ……………………………..312-320
24.  GENEL KÜLTÜR……………………………………………………321-341
25   CEVAP ANAHTARLARI………………………………………….342-385
26   KAYNAKLAR………………………………………………………..386-388

KAYNAKLAR
1-4458 GÜMRÜK KANUNU
2-GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ
3-15481 BAKANLAR KURULU
4-GTİP İZAHNAMESİ VE AÇIKLAMA NOTLARI
5-3065 KDV KANUNU
6-4760 ÖTV KANUNU
7-TARİFE SERİ NO:14
8-474 TARİFE KANUNU
9- MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ  ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR SAYISI : 2007/13033
10- İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
11- İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KARAR
12- İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖN.
13- İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ YÖN
14- İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI HAKKINDA KARAR
15- İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASI YÖNETMELİĞİ
16- GÜMRÜK BİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE DAMPİNG VE YIKICI FİYAT UYGULAMALARI
17- BELİRLİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
18- İTHALAT REJİMİ KARARI
19- İTHALAT YÖNETMELİĞİ
20- İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2017/1)
21- DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON YÖNETMELİĞİ
22- CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ
23-5607  KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU
24-5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE MUHBİR VE EL KOYANLARA İKRAMİYE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
25- GÜMRÜK MUHAFAZA HİZMETLERİ YÖNERGESİ
26- KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU GÖRE ELKONULAN EŞYA VE ALIKONULAN TAŞITLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
27-5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE ELKONULAN AKARYAKITIN TESLİMİ, MUHAFAZASI, TASFİYESİ VE YAPILAN MASRAFLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
28- KAÇAKÇILIK TÜRLERİ İLE İLGİLİ MAHKÛMİYET HÜKMÜ KESİNLEŞENLERİN KAMUOYUNA İLAN EDİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
29-5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU
30- TAHSİLAT İŞLEMLERİ SERİ NO :2
31-2013/38 GENELGE
32- UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ
33-6183 AM.ALACAK. HK. KANUN
34- GTS KAPSAMINDA TERCİHLİ REJİMDEN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR
35- PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK
36- TÜRKİYE İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA OLUŞTURULAN GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARAR
37- GENELGE(2009/112)
38- GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ (GTS)FORM A MENŞE ŞAHADETNAMELERİNİN DÜZENLENMESİ VE TASDİK EDİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
39-2006/12 DAHİLDE İŞLEME TEBLİĞİ
40- GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015/8 GENELGE
41-DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI 2005/8391
42- TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ(İHRACAT: 2011/1
43-2013/19 GENELGE
44- DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİ ÜZERİNDE YER ALAN “D1”, “D2”, “D3”, “D4” VE “D5” KODLARINA İLİŞKİN NOT
45- İHRACAT YÖNETMELİĞİ
46- BEDELSİZ İHRACATA İLİŞKİN TEBLİĞ(İHRACAT 2008/12)
47- İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ  (96/31
48- İHRACAT REJİM KARARI
49- TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN 2013/4SAYILI PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI’NA AİT UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE
50- ELMAS DIŞ TİCARETİNİN DÜZENLENMESİNE VE DENETLENMESİNE DAİR KARAR
51- DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HAKKINDA KARAR
52- İHRACATA YÖNELİK DEVLET  YARDIMLARI KARARI 94/6401
53- İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ
54-HARİÇTE İŞLEME REJİMİ KARARI
55- HARİÇTE İŞLEME TEBLİĞİ SERİ NO1
56- HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ 2007/5
57- ŞIKKISERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
58-3218 SERBEST BÖLGE KANUNU
59- GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ SERİ NO 1
60- GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GEÇİCİ İTHALAT) SERİ NO: 4
61-1972 KONTEYNER UYG. YÖN.
62-GÜM. SAT.MAG.YÖN
63- ORTAK TRANSİT SÖZ
64- TIR KARNELERİ HİMAYESİNDE ULUSLARARASI EŞYA TAŞINMASINA DAİR GÜMRÜK SÖZLEŞMESİ(1975 TIR SÖZLEŞMESİ
65- GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1)
66- KARAYOLU TAŞI. YÖN
67- SINIR TİCARETİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
68- YUNANİSTAN PLAKALI TİCARİ TAŞITLARIN STANDART DEPOLARINDA İTHAL EDİLECEK YAKIT MİKTARINA UYGULANACAK MUAFİYET HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 2010/945
69-  GGT (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI) SER NO 4
70-  GENELGE(2014/07)
71- TASFİYE YÖNETMELİĞİ
72-1567  SAYILI  SAYILI   TÜRK  PARASINI  KORUMA  KANUNU
73-  32 SAYILI KARAR
74- GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (SERİ NO: 6)
75- VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARAR
76-  İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER HAKKINDA TEBLİĞ
77-  NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
78- YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
79-  DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR
80- GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YATIRIM TEŞVİK) SERİ NO 9
81- KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR
82- BÜTÜN İHTİSAS GÜMRÜKLERİ İLE İLGİLİ TEBLİGLER
83-  GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) YAT TEBLİĞİ
84- GÜMRÜK İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTIRMA YÖN
85- GÜMRÜKLER GENEL TEB. MAHRECE İADE

 

SORULARLA CEVAPLARLA MEVZUAT

Kitap ön incelemede de görüleceği üzere Gümrük Müsteşarlığın  her yıl yapmış olduğu Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir yardımcılığı sınavının esas konularını kapsayacak şekilde Gümrük Yönetmeliğinde ki güncel değişiklikleri kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Kitapta yer alan sorular 85 adet kaynaktan yararlanarak hazırlanmıştır. Soruların cevap anahtarı bölümünde hangi maddenin hangi fıkrasından dolayı cevaplandığı yazılmaktadır. Ayrıca hesaplama sorularında cevap verilirken hangi sebepten cevaplandığı ayrıntılı olarak anlatılmaya çalışılmıştır.

Tarife soruları da İzahnameden özel seçme sorulardır. Özellikle farklı yerlerden farklı konular kısmından tarife soruları hazırlanmıştır. Böylelikle Tarifeden gelebilecek sorulara yaklaşılmak istenmiştir.

Bazı soruların soru kısmı ile cevap kısmı özellikle uzun tutulmuş böylece kursiyerin dikkat özelliği ve soru çözme kabiliyeti artırılmaya çalışılmıştır.

Gümrük Müşavir Yardımcılar için Hazırlanmış 200 adet Genel Kültür Sorusu ile bu tarafa da ilgi çekmek istenmiş nerelere çalışılması gerektiği görsel anlamda anlatılmak istenmiştir.

Kitap evet insan yapımı olması sebebiyle hata olabilir. Ancak 20 kişi ye yakın çalışanın kontrolünden geçmiş olması sebebiyle hatalı soru asgariye indirilmeye çalışılmıştır.

Yazmış olduğum kitap tüm bu özelliklerinden dolayı hayati önem arz eden bir sınava hazırlanan adaylar için ideal olduğunu düşünüyorum

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ-AHMET HAKKI DÖNMEZ

 

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ